Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Uutiskirjeen sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Klarika Kaunissaar Interiors perustajan, Klarika Kaunissaaren yrityksen Klarika Kaunissaar Interiors käyttöön. Käytöstä vastaa Klarika Kaunissaar, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Klarika Kaunissaar Interiors jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Klarika Kaunissaar Interiors asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Kaunissaar.com-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Klarika Kaunissaar Interiors (y-tunnus: 2454903-0)

www.kaunissaar.com

Klarika Kaunissaar, puh. 040 038 1848

Sähköposti: klarika(at)kaunissaar.fi

Rekisterin nimi

Klarika Kaunissaar Interiors sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Klarika Kaunissaar Interiors asiakkaan ja Klarika Kaunissaar Interiors välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Klarika Kaunissaar Interiors noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Klarika Kaunissaar Interiors asiakkaiden hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaisia sisustusvinkkejä uutiskirjeen muodossa Klarika Kaunissaar Interiors kotisivuilta.

b) Henkilö on ottanut yhteyttä yhteydenotto lomakkeen kautta Klarika Kaunissaar Interiors kotisivujen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Klarika Kaunissaar Interiors ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Klarika Kaunissaar Interiors sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Klarika Kaunissaar Interiors on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Klarika Kaunissaarelle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Klarika Kaunissaar Interiors oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Klarika Kaunissaar Interiors asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Klarika Kaunissaar Interiors postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Klarika Kaunissaar Interiors sähköpostiosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Klarika Kaunissaarelle, ks. yhteystiedot yllä.