Onnistuneen suunnitteluprojektin salaisuus

Drafts of new house

Remontin suunnittelussa ja toteuttamisessa ammattilaisten panos on tärkeä ja projektin sujuva eteneminen vaatii nopeaa ratkaisukykyä, ajoittamista ja osaamista eri ammattilaisten ja työvaiheiden välillä.

Sisustussuunnittelijan yhteistyöverkostoista hyötyy myös asiakas, koska vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden välillä on mutkattomampaa sekä eri ammattilaisten sitoutuminen projektiin on vastuullisempaa, toisin, kuin tekijät olisivat irrallisia.

Kun hyödynnetään eri ammattilaisten osaamista projektin eri vaiheissa, on lopputulos aivan erilainen, jos se tehtäisiin yksin.

Projektin vetäjänä sisustussuunnittelija ottaa vastuun harteilleen ja pitää huolen muun muassa:

  • oikea-aikaisesta ajoittamisesta
  • aikataulujen organisoinnista
  • laadunvalvonnasta
  • kustannustehokkuudesta

Pohditun suunnitelman avulla ennakoidaan pienetkin asiat projektissa, joskin aina pitää  varautua myös yllätyksiin, jolloin ammattilaisten keskinäinen kommunikointi nousee entistä tärkeämpään rooliin.

Vastuulliset toimintatavat ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten etu.

Helmikuusta lähtien toimin Helsingissä Vuorimiehenkatu 10 liiketilassa (Ullanlinnassa),  yhdessä sisustusarkkitehti SIO, Päivi Suhosen ja sisustustekstiilien erikoisliikkeen, Stiila Home’n kanssa.

Stiila Home on sisustusmateriaalien erikoisliike, joka on toiminut vuodesta 1980 alkaen.  Tarjontaa on korkealaatuisista tekstiileistä, kaihtimista, tapeteista ja matoista.

Lisäksi projektiyhteistyökumppanina toimii kanssani sisustusarkkitehti SIO, Päivi Suhonen. Päivillä on pitkä kokemus projektien vetäjänä sekä muutostyöhankkeiden suunnittelijana ja niihin liittyvien viranomaislupien hoidossa.

Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkailemme kattavan ja ammattimaisen palvelukokonaisuuden.

 

Tehdään yhdessä projektistasi tehokas!

 

Vastaa